Mon­ter / Bla­charz Izo­la­cji Prze­my­sło­wych – Pra­ca w Pol­sce

Mon­ter / Bla­charz Izo­la­cji Prze­my­sło­wych – Pra­ca w Pol­sce

Lokalizacje:

Za­brze, Tar­nów, Oświę­cim, Po­ła­niec, Płock, Gdańsk, To­ruń, Kwi­dzyn, Ko­nin, Gło­gów, i inne na te­re­nie ca­łej Pol­ski

Obo­wiąz­ki:

 • Montaż izolacji termicznych ciepłochronnych i zimnochronnych
 • Montaż płaszczy ochronnych z blachy
 • Praca na obiektach przemysłowych – elektrownie, elektrociepłownie, rafinerie

Wy­ma­ga­nia:

 • Minimum dwa lata doświadczenia w montażu izolacji termicznych na obiektach przemysłowych
 • Uprawnienia, certyfikaty lub szkolenia z zakresu przygotowania i montażu izolacji
 • Znajomość zasad BHP obowiązujących na obiektach przemysłowych
 • Mile widziane osoby bez doświadczenia na poziomie pomocnika do przyuczenia

Ofe­ru­je­my:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe + premia
 • Długoterminowe, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Szansa rozwoju zawodowego w międzynarodowym koncernie przemysłowym
 • Zakwaterowanie dla osób spoza regionu
 • Atrakcyjny system benefitów: dopłaty do wczasów pod gruszą, kart multisport, wydarzeń kulturalnych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.