Dbając o zdrowie

PODEJMUJEMY DZIAŁANIA NA RZECZ NASZEGO ZDROWIA

Utrzymujemy oparte na zaufaniu relacje z naszymi pracownikami, klientami, kontrahentami, dostawcami i innymi interesariuszami, aby zapewnić dobre samopoczucie wszystkim, z którymi współpracujemy. Nasze zasady przewodnie nie tylko zapewniają zdrowe środowisko pracy, w tym najwyższe standardy higieny, ale także umożliwiają podejmowanie zdrowych decyzji w naszych zespołach. Obejmuje to monitorowanie dobrego samopoczucia i zapewnianie indywidualnego wsparcia, a także stosowanie zespołowego podejścia do minimalizowania stresu. Aby to osiągnąć, niezbędna jest kultura otwartego zarządzania błędami i ciągłego doskonalenia. W końcu nie można rozwiązać problemu, jeśli nie wie się o jego istnieniu. Tylko reagując na problemy dziś, możemy coś zmienić jutro. Zapewniamy również właściwe narzędzia i odpowiednie szkolenia w celu zmniejszenia ryzyka i zapobiegania chorobom zawodowym, takim jak urazy związane z ręcznym przemieszczaniem.

WYTYCZNE KAEFER – ZDROWIE

Zdrowie
Prace manualne
Dobre samopoczucie
Higiena pracy