BHP i ochrona środowiska

Dbamy o zdrowie, bezpieczeństwo pracy, środowisko i jakość

Ustanawiamy najwyższe standardy. A następnie je przekraczamy.

HSEQ (Health – Zdrowie, Safety – Bezpieczeństwo, Environment – Środowisko, Quality – Jakość) to nie tylko priorytet dla nas i naszych klientów, to warunek konieczny. Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości jest po prostu niezbędna i musimy ją praktykować każdego dnia. Zarówno teraz, jak i w przyszłości.

HSEQ jest obowiązkiem każdego z nas, a my niestrudzenie pracujemy z naszą siecią doskonałości HSEQ i współpracownikami na całym świecie, aby stale ulepszać nasze lokalne i globalne programy. Wiąże się to z ciągłym poszukiwaniem sposobów na minimalizację ryzyka i optymalizację procesów w celu proaktywnego wprowadzania ciągłych ulepszeń – z korzyścią dla wszystkich, z którymi pracujemy, dla naszego środowiska i dla jakości wszystkich naszych projektów.

Od pracowników na budowie i w biurach po członków zarządu – zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko i jakość są zawsze na pierwszym miejscu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Damian Mirek

Specjalista ds. BHP

ROZWÓJ HSEQ W KAEFER

KAEFER utworzył dział HSEQ w 2011 roku i powołał do życia globalną grupę ekspertów: naszą sieć doskonałości HSEQ. Wkrótce potem ruszyła pierwsza ogólnoświatowa kampania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa, a następnie Pakt Jakości.

W całej firmie wdrożono wiele innych kampanii i programów, takich jak aplikacja KAEFER HSE do zarządzania incydentami, która została uruchomiona w 2015 roku. W 2016 roku rozpoczęliśmy szkolenia z kultury bezpieczeństwa KAEFER na całym świecie, a w 2018 roku włączyliśmy do naszego podejścia zarządzanie zdrowiem psychicznym.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest ciągłe podejmowanie działań w celu poprawy naszego zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości. Oznacza to, że każdy w naszej firmie odgrywa rolę w kształtowaniu postawy HSEQ i czegoś, za czym możemy z pasją podążać – zarówno od góry do dołu, jak i od dołu do góry. Nasze podejście oraz towarzyszące mu inicjatywy i programy mają zrównoważony wpływ, co znajduje również odzwierciedlenie w stale poprawiających się wynikach w zakresie bezpieczeństwa.

Development of LTIF and TRCF at KAEFER since 2011
Health and Safety Development

BHP i Ochrona Środowiska w Kaefer

W ciągu ostatniej dekady KAEFER znacznie się rozwinął. Promowanie kultury bezpieczeństwa we wszystkich naszych lokalizacjach na całym świecie w znacznym stopniu przyczyniło się do realizacji naszej wizji osiągnięcia zerowej liczby urazów związanych z pracą. Co więcej, programy kultury bezpieczeństwa były sukcesywnie rozwijane i wdrażane w całej firmie poprzez programy szkoleniowe. Liderzy naszych zespołów otrzymują niezbędne narzędzia, aby przekazywać właściwe przesłanie i angażować swoje zespoły. Ciągłe sprawdzanie naszych działań i wyciąganie wniosków z naszych inicjatyw i kampanii doprowadziło do zauważalnej zmiany kulturowej – od podnoszenia świadomości i zaangażowania do aktywnego udziału wszystkich pracowników.

W całej firmie wdrożono wiele innych kampanii i programów, takich jak aplikacja KAEFER HSE do zarządzania incydentami, która została uruchomiona w 2015 roku. W 2016 roku rozpoczęliśmy szkolenia z kultury bezpieczeństwa KAEFER na całym świecie, a w 2018 roku włączyliśmy do naszego podejścia zarządzanie zdrowiem psychicznym.

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest ciągłe podejmowanie działań w celu poprawy naszego zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości. Oznacza to, że każdy w naszej firmie odgrywa rolę w kształtowaniu postawy HSEQ i czegoś, za czym możemy z pasją podążać – zarówno od góry do dołu, jak i od dołu do góry. Nasze podejście oraz towarzyszące mu inicjatywy i programy mają zrównoważony wpływ, co znajduje również odzwierciedlenie w stale poprawiających się wynikach w zakresie bezpieczeństwa.

W 2022 r. udoskonaliliśmy nasze podejście i rozszerzyliśmy nasze programy kulturowe HSEQ. Obejmuje to również zasady HSEQ dla naszego kierownictwa liniowego i ich zespołów. Nowe podejście mierzy również naszą dojrzałość kulturową i wzmacnia ideę dzielenia się najlepszymi praktykami w ramach grupy. Zapewnia to promowanie wartości i właściwe podejście, czyniąc HSEQ kluczową częścią naszego DNA.

HSEQ Ex­cel­lence Net­work

Posiadamy silną międzynarodową sieć HSEQ Excellence Network, która stanowi podstawę naszego podejścia do stania się organizacją uczącą się – w oparciu o najlepsze praktyki ustalone w strumieniach roboczych HSEQ. Jest ona aktywnie wspierana przez Corporate HSEQ i obejmuje ułatwianie inicjatyw, tworzenie sieci kontaktów w ramach grupy oraz zdobywanie nowej wiedzy i wglądu w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów HSEQ.

Nasi lokalni eksperci identyfikują i dzielą się najlepszymi praktykami oraz są uprawnieni do dalszego rozwoju HSEQ w swoich jednostkach biznesowych w oparciu o unikalne wyzwania, środowisko i priorytety właściwe dla każdego rynku. Pozwala to naszej sieci HSEQ Excellence Network na ciągłe ustanawianie i utrzymywanie najwyższych standardów.

Standardy i Certyfikaty

Posiadamy silną międzynarodową sieć HSEQ Excellence Network, która stanowi podstawę naszego podejścia do stania się organizacją uczącą się – w oparciu o najlepsze praktyki ustalone w strumieniach roboczych HSEQ. Jest ona aktywnie wspierana przez Corporate HSEQ i obejmuje ułatwianie inicjatyw, tworzenie sieci kontaktów w ramach grupy oraz zdobywanie nowej wiedzy i wglądu w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia wszystkich obszarów HSEQ.

Nasi lokalni eksperci identyfikują i dzielą się najlepszymi praktykami oraz są uprawnieni do dalszego rozwoju HSEQ w swoich jednostkach biznesowych w oparciu o unikalne wyzwania, środowisko i priorytety właściwe dla każdego rynku. Pozwala to naszej sieci HSEQ Excellence Network na ciągłe ustanawianie i utrzymywanie najwyższych standardów.

Certificate         Details                                                              Validity             
ISO 9001 System zarządzania jakością 23/07/2025
ISO 45001 System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem 23/07/2025
ISO 14001 System zarządania środowiskowego 23/07/2025
EN ISO 3834-2 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych 16/03/2026
EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 16/03/2026
SCC Bezpieczeństwo Pracy, Zdrowie oraz Ochrona Środowiska 09/09/2025

W TEN SPOSÓB PODEJMUJEMY DZIAŁANIE

Zdrowie
Bezpieczeństwo
Środowisko
Jakość