Kie­row­nik Ro­bót – Płock

Kie­row­nik Ro­bót – Płock

 • Pełny etat
 • Płock

Lo­ka­li­za­cja:

Płock

Opis sta­no­wi­ska:

 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem prac zleconych przez Przełożonego przy współpracy z Kierownikiem Budowy
 • Wybór podwykonawców oraz nadzór nad pracami realizowanymi przez firmy zewnętrzne
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad realizacją projektów
 • Współpraca i prowadzenie negocjacji z Klientem/podwykonawcą w zakresie realizacji budowy
 • Raportowanie o postępach / zaawansowaniu prac
 • Weryfikacja, sprawdzanie jakości i ilości zrealizowanych prac przez podwykonawców
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki produkcji niezbędne do prowadzenia robót
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
 • Organizacja pracy i logistyki na budowie
 • Nadzór i kontrola prawidłowości i rzetelności kosztów i przychodów związanych z realizacją projektu

Wy­ma­ga­nia:

 • Wykształcenie techniczne (preferowane budownictwo, mechanika, energetyka, inżynieria środowiska i/lub pokrewne)
 • Doświadczenie w zakresie izolacji przemysłowych i/lub antykorozji
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • Dora znajomość pakietu MS Office, AUTOCAD
 • Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność
 • Komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Prawo jazdy

Ofe­ru­je­my:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy przy projektach przemysłowych
 • Pakiet świadczeń dodatkowych, dopłaty do kart multisport, „wczasów pod gruszą” i inne
 • Elastyczny system pracy

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)”.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.