Page path:


Zdobądź z nami zawód

Nasza szkoła w Tarnowie

50 lat temu, dzięki staraniom dyrektora Marcela Stana z PRT Termoizolacja (spółki będącej jedną z podwalin KAEFER S.A.) i dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – pana Józefa Pierzchały, otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową przy PRT Termoizolacja, szkolącą młodzież w zawodzie „monter izolacji budowlanej". W dniu 01.09.1968 roku rozpoczęło w niej naukę 41 uczniów.

Szkoła przetrwała przemiany ustrojowe państwa, liczne reformy edukacyjne oraz restrukturyzacje i zmiany własnościowe wewnątrz firmy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy potrafili przewidywać potrzeby rynku i w zależności od nich właściwie modyfikować program i formy szkolenia. W ciągu minionych 50-ciu lat szkołę w Tarnowie ukończyło 1409 absolwentów.

Obecnie placówka kształci w zawodach „monter izolacji przemysłowej", „blacharz izolacji przemysłowej" oraz „murarz pieców przemysłowych". W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 125 uczniów.

Ewenementem na skalę krajową jest fakt zatrudniania przez KAEFER S.A. wszystkich chętnych absolwentów.

Absolwenci szkoły w Tarnowie to zarówno obecni emeryci jak i pracownicy zajmujący odpowiedzialne stanowiska na kluczowych projektach KAEFERA w kraju i za granicą.

Wychowankowie tarnowskiej szkoły zajmują również wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski Monterów Izolacji Przemysłowych, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych.

Od 2008 roku biorą również udział w Mistrzostwach Europy, zorganizowanych przez FESI ( European Federation of Associations of Insulation Contractors) zajmując dotychczas następujące miejsca:

  • 2008 r. Kopenhaga        III miejsce
  • 2010 r. Stavanger          IV miejsce
  • 2012 r. Berlin                 II miejsce
  • 2014 r. Kraków                I miejsce
  • 2016 r. Kolonia                I miejsce
  • 2018 r. Kolonia              III miejsce

Wysoki poziom nauczania potwierdza dodatkowo zatrudnienie absolwentów tarnowskiej szkoły z roku 2018 r. w Warsztacie Centralnym KAEFERA w Norymberdze.

Od 1998 r. szkoła skutecznie pozyskuje środki unijne, dofinansowanie i refundacje niezbędne do prowadzenia działalności  edukacyjnej.

Szkoła w Tarnowie ściśle współpracuje z Państwowymi Ośrodkami Egzaminacyjnymi przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Izbie Rzemiosła.

Ten film wideo jest dostarczany przez dostawcę Vimeo. Klikając na 'Oglądaj wideo' akceptujesz politykę prywatności dostawcy. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Vimeo.
Oglądaj wideo
Oglądaj wideo

School in Tarnów
Damian Cup i Krzysztof Sarad, Monterzy Izolacji Przemysłowych w KAEFER S.A.
Mistrzostwa Europy
Pan Krzysztof Sarad, Dyr. Kazimierz Golec i pan Damian Cup - Mistrzostwa Europy 2016, Kolonia - 1 miejsce
School
Uczniowie i kadra nauczycielska