Page path:


Zdobądź z nami zawód

Nasza szkoła w Tarnowie

50 lat temu, dzięki staraniom dyrektora Marcela Stana z PRT Termoizolacja (spółki będącej jedną z podwalin KAEFER S.A.) i dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – pana Józefa Pierzchały, otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową przy PRT Termoizolacja, szkolącą młodzież w zawodzie „monter izolacji budowlanej". W dniu 01.09.1968 roku rozpoczęło w niej naukę 41 uczniów.

Szkoła przetrwała przemiany ustrojowe państwa, liczne reformy edukacyjne oraz restrukturyzacje i zmiany własnościowe wewnątrz firmy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy potrafili przewidywać potrzeby rynku i w zależności od nich właściwie modyfikować program i formy szkolenia. W ciągu minionych 50-ciu lat szkołę w Tarnowie ukończyło 1409 absolwentów.

Obecnie placówka kształci w zawodach „monter izolacji przemysłowej", „blacharz izolacji przemysłowej" oraz „murarz pieców przemysłowych". W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 125 uczniów.

Ewenementem na skalę krajową jest fakt zatrudniania przez KAEFER S.A. wszystkich chętnych absolwentów.

Absolwenci szkoły w Tarnowie to zarówno obecni emeryci jak i pracownicy zajmujący odpowiedzialne stanowiska na kluczowych projektach KAEFERA w kraju i za granicą.

Wychowankowie tarnowskiej szkoły zajmują również wysokie miejsca w Mistrzostwach Polski Monterów Izolacji Przemysłowych, organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych.

Od 2008 roku biorą również udział w Mistrzostwach Europy, zorganizowanych przez FESI ( European Federation of Associations of Insulation Contractors) zajmując dotychczas następujące miejsca:

  • 2008 r. Kopenhaga        III miejsce
  • 2010 r. Stavanger          IV miejsce
  • 2012 r. Berlin                 II miejsce
  • 2014 r. Kraków                I miejsce
  • 2016 r. Kolonia                I miejsce
  • 2018 r. Kolonia              III miejsce

Wysoki poziom nauczania potwierdza dodatkowo zatrudnienie absolwentów tarnowskiej szkoły z roku 2018 r. w Warsztacie Centralnym KAEFERA w Norymberdze.

Od 1998 r. szkoła skutecznie pozyskuje środki unijne, dofinansowanie i refundacje niezbędne do prowadzenia działalności  edukacyjnej.

Szkoła w Tarnowie ściśle współpracuje z Państwowymi Ośrodkami Egzaminacyjnymi przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Izbie Rzemiosła.

School in Tarnów
Damian Cup i Krzysztof Sarad, Monterzy Izolacji Przemysłowych w KAEFER S.A.
Mistrzostwa Europy
Pan Krzysztof Sarad, Dyr. Kazimierz Golec i pan Damian Cup - Mistrzostwa Europy 2016, Kolonia - 1 miejsce
Mistrzostwa Europy2
Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły
School
Uczniowie i kadra nauczycielska