Page path:


Środowisko

Chronić to, co najważniejsze.

KAEFER dba o środowisko naturalne. Cały nasz zespół jest zachęcany do codziennego postępowania w sposób przyjazny środowisku. 

KAEFER realizuje szereg inicjatyw, które koncentrują się na oszczędzaniu energii i recyklingu materiałów. Jako firma, której wizją jest "wyeliminowanie strat energii", jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę i wprowadzanie pozytywnych zmian w naszym środowisku.

KA­EFER S.A. jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001:2015, któ­ra od­zwier­cie­dla naj­now­sze tren­dy w za­rzą­dza­niu śro­do­wi­sko­wym i efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej.

Dach z panelami słonecznymi w siedzibie głównej w Bremie
Dach z panelami słonecznymi w siedzibie głównej w Bremie