Spe­cja­li­sta ds. BHP

Spe­cja­li­sta ds. BHP

 • Pełny etat
 • Płock

Miejsce pracy: Płock

Obo­wiąz­ki:
 • Realizacja zadań służby BHP określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, Nr 109, poz. 704, z późn. zm.)
 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscach realizacji usługi świadczonej przez KAEFER S.A.
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP
 • Przygotowywanie zestawień, sporządzanie analiz oraz raportów związanych z zagadnieniami BHP
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach w tym takich gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz dobór środków ochrony zbiorowej / indywidualnej.
 • Inicjowanie i rozwijanie kultury bezpiecznego wykonywania prac wśród pracowników spółki
 • Podejmowanie i wdrażanie działań zapewniających bezwypadkowość wśród pracowników​
Wy­ma­ga­nia:
 • Dobra znajomości przepisów BHP
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe BHP lub wykształcenie wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu BHP.
 • 2 lata doświadczenia w obsłudze BHP na obiektach przemysłowych – elektrownie, rafinerie
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym min B1
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość międzynarodowych zasad raportowania współczynników BHP
Ofe­ru­je­my:
 • Stabilne, długoterminowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uznanej firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy przy projektach przemysłowych
 • Pakiet świadczeń dodatkowych, dopłaty do kart multisport, „wczasów pod gruszą” i inne
 • Elastyczny system pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę system.erecruiter.pl.