Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu KAEFER: jest częścią naszych 3 podstawowych zasad i jest zgodne z naszymi celami długoterminowymi. Każdego dnia dążymy do osiągnięcia perfekcji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zaangażowanie kierownictwa oraz odpowiednie systemy komunikacji. Wszystkie nasze zlecenia są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz określonymi wymaganiami przemysłu w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa. Ponadto zapewniamy, że ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, wynikające z wykonywanej pracy jest identyfikowane i przez cały czas kontrolowane. Kluczowe wskaźniki przekroczyły zakładany przez nas 20% spadek wydarzeń zagrażających zdrowiu, naszym celem jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków oraz nieustanna poprawa obowiązujących standardów.

Nasz profesjonalizm w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa opiera się na czterech filarach:

i wszystkie nasze wysiłki zostały ukierunkowane na nieustanne ulepszanie oraz umacnianie naszej pozycji w wyżej wymienionych obszarach.

 

Kultura

Po Roku Zdrowia i Bezpieczeństwa, nadal staramy się podnosić świadomość oraz budować zrównoważoną kulturę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w całej Grupie KAEFER. Przez cały rok prowadziliśmy kilka kampanii tematycznych, aby edukować naszych pracowników w temacie zapobiegania urazom i ocenie ryzyka. Kampanie te będą nadal prowadzone – dodamy do nich kilka nowych obszarów zainteresowania. Podtrzymujemy szkolenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa i zachęcamy do doskonalenia świadomego zachowania w sprawie bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach, od kierownictwa do pracowników produkcyjnych. Dodatkowo nasza coroczna Nagroda Bezpieczeństwa pomoże pracownikom zrozumieć, że nie tylko doceniamy, ale również nagradzamy bezpieczną pracę. Niemniej jednak, kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem nie dotyczą tylko i wyłącznie pracowników – dotykają one również ich rodzin i bliskich, dlatego też z powodzeniem korzystamy z ich pomocy w celu podniesienia świadomości poprzez takie inicjatywy jak Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla dzieci pracowników KAEFER, na najlepszy rysunek opisujący kwestie związane z BHP. Rozwijanie zrównoważonej kultury zdrowia i bezpieczeństwa nie jest łatwe - wymaga oddania i osobistego zaangażowania wszystkich pracowników.

 
 

Standardy

Standardy są ważne – ustalają poziom wykonania oraz jakości. Opracowaliśmy różnorodne projekty mające na celu ustanowienie spójnych i wysokiej jakości standardów dla KAEFER na całym świecie. Przyjmując te same standardy we wszystkich naszych jednostkach, zapewniamy efektywne systemy zarządzania oraz procedury pozwalające na monitorowane naszych celów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także wydajności firmy.

 
 

Raportowanie

Ustalanie celów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa jest niepraktyczne, chyba że zostanie poparte dobrze zaprojektowanym systemem monitorowania i raportowania. W KAEFER mamy pewność, że informacje opisujące doświadczenia z realizacji projektów są odpowiednio zakomunikowane i zaadresowane do odpowiednich osób. Inwestujemy w szkolenia w zakresie badania wypadków przy pracy, aby mieć pewność, że zdarzenia i ich przyczyny są właściwie przekazywane na wszystkich poziomach i pomogą w usprawnieniu strategii bezpieczeństwa wprowadzanych w przyszłości.

 
 

Klient

Naszą misją jest wspieranie sukcesu naszych Klientów, dostarczając na całym świecie najbardziej profesjonalne kompletne rozwiązania izolacyjne. Szanujemy i cenimy pracę, którą wykonujemy na ich rzecz co na poziomie etycznym oznacza dostarczenie najlepszych usług z jak najmniejszym niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne oraz zdrowie i bezpieczeństwo. Poprawa naszych zasad BHP jest kluczowym czynnikiem, który pozwala nam zapewnić długoterminowe relacji z naszymi Klientami oparte na zaufaniu.