Page path:


Powłoki nawierzchniowe

Pomysłowość

Najlepsze pomysły pojawiają się znikąd. Mogą też "pływać po powierzchni wody". Gdy zespół KAEFER stanął przed zadaniem pokrycia korodujących konstrukcji nabrzeża w Wielkiej Brytanii, szukał pomysłu na dotarcie do trudno dostępnych miejsc wokół nabrzeża. Budowa specjalnej konstrukcji wymagałaby dużych nakładów czasu i pracy.

Zespół KAEFER zastosował rozwiązanie tak proste, jak genialne: połączono ze sobą wytrzymałe, pływające, plastikowe bloki, w celu stworzenia w pełni bezpiecznej, stabilnej i ruchomej platformy. Ułatwiło to dostęp do części konstrukcji, które wymagały obróbki. Dzięki temu zespół mógł pracować w sposób elastyczny i ograniczyć koszty.

To kolejny przykład innowacyjnego działania KAEFER.
KAEFER corrosion management mobile floating unit coating application
Przenośna jednostka pływająca do aplikacji powłok malarskich

Trzy kroki do uzyskania trwałych rozwiązań w zakresie powłok nawierzchniowych

1. Analiza dostępnych mediów i środowiska, w którym umieszczona jest konstrukcja stalowa.
2. Analiza odpowiedniego sposobu powlekania, w tym jakości przygotowania powierzchni i doboru odpowiedniego procesu powlekania w zależności od specyficznych wymagań projektowych.
3. Wykonanie nakładania powłok przez przeszkolony i wykwalifikowany personel, pod nadzorem doświadczonych specjalistów w zakresie kontroli jakości/kwalifikacji jakości.
KAEFER corrosion control spray multi-layer coatings
Nakładanie powłoki natryskowej
KAEFER surface protection coating inspection
Kontrola powłok