Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Dla KAEFER prawdziwy zrównoważony rozwój ma 4 równorzędne wymiary

Znajdują one odzwierciedlenie w naszym symbolu zrównoważonego rozwoju.
W niebieskim okręgu, każda część reprezentuje jeden wymiar, natomiast punkt centralny w kolorze zielonym pokazuje, że chcemy być więcej niż tylko ekologiczni. Bierzemy pod uwagę nie tylko środowisko, ale również cztery wymiary: ekonomiczny, społeczny, środowiskowy i kulturalny – każdy w równym stopniu.

Wszystkie te wymiary mają odzwierciedlenie w głównych zasadach KAEFER.