Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Transport ręczny

Transport ręczny definiuje się jako sytuację wymagającą podnoszenia, przenoszenia, opuszczania, transportowania lub podtrzymywania ładunku za pomocą rąk lub przy użyciu siły fizycznej. W KAEFER nieustannie wykonujemy zadania związane z ręcznym przenoszeniem ciężarów – czy to na budowie czy w biurze, ale nie zawsze myślimy o związanym z tym ryzykiem.

Transport ręczny jest jedną z głównych przyczyn urazów podczas pracy i dlatego też należy unikać ryzyka wprowadzając w miarę możliwości zautomatyzowane lub zmechanizowane metody przenoszenia ciężarów.
Jeżeli jednak nie możemy go uniknąć, musimy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności takie jak planowanie podnoszenia ciężarów i rozgrzanie mięśni. Podnieś się powoli i rytmicznie zginaj kolana… ale nie plecy! Pewnie chwyć ciężar i trzymaj go blisko ciała unikając gwałtownych ruchów podczas podnoszenia lub przenoszenia.

Jeżeli praca niesie za sobą poważne ryzyko urazu, nie zapominaj o przeprowadzeniu oceny ryzyka uwzględniającej ładunek, środowisko, osobę odpowiedzialną za przeniesienie ciężaru oraz inne potencjalne zagrożenia.

Max i jego przyjaciele będą Cię wspierać w rozpowszechnianiu informacji dotyczącej bezpiecznego przenoszenia ciężarów, ponieważ chcemy żebyś Ty i wszyscy pracownicy KAEFER wykonywali swoje codzienne obowiązki w bezpiecznych i zdrowych warunkach.