Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Szkolenie


Czym jest szkolenie?

Szkolenie to wspieranie, nauczenie wykonywania danej czynności, mówienie pracownikom, co powinni lub nie powinni robić, albo po prostu przekazywanie informacji. Szkolenia to nie tylko formalne "klasowe" kursy.

Każdy, kto pracuje dla KAEFER musi wiedzieć, jak pracować bezpiecznie i bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia. Musimy zapewnić wyraźne instrukcje, informacje i odpowiednie szkolenia naszym pracownikom.


Dlaczego szkolenie w zakresie Zdrowia i Bezpieczeństwa jest ważne?

Zapobieganie wypadkom i chorobom spowodowanym pracą jest dla wszystkich priorytetem. Szkolenie jest ważnym aspektem i narzędziem profilaktyki.

Dostarczanie informacji z zakresu BHP i szkoleń pomaga nam:

• upewnić się, że nasi pracownicy nie są ranni lub chorzy w wyniku źle wykonanej przez nich pracy
• rozwijać pozytywną kulturę Zdrowia i Bezpieczeństwa, gdzie bezpieczna
i zdrowa praca staje się drugą naturą każdego pracownika
• dowiedzieć się w jaki sposób możemy lepiej zarządzać zdrowiem
i bezpieczeństwem
• zapoznać się z naszym prawnym obowiązkiem ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa naszych pracowników

Efektywne szkolenie:

• przyczyni się do rozwijania kompetencji naszych pracowników dotyczących Zdrowia i Bezpieczeństwa
• może pomóc naszej firmie w uniknięciu niepokoju powodowanego przez wypadki i choroby
• może nam pomóc uniknąć kosztów finansowych wypadków i chorób zawodowych.

Po raz kolejny Max i jego przyjaciele będą z nami, aby w sposób jasny, zwięzły
i efektywny pomóc w podkreśleniu wagi szkoleń.