Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Pragniemy zaoszczędzić Twoją energię

Zrównoważone i odpowiedzialne działanie nie jest celem, który można osiągnąć w pojedynkę. Dlatego Grupa KAEFER współpracuje z instytucjami oraz stowarzyszeniami, ponadto uważa za swój obowiązek wspieranie ciągłego rozwoju i wprowadzanie na rynek nowych technologii. Nasza aktywna rola
w stowarzyszeniach przemysłowych i projektach badawczych wpływa na poprawę naszych umiejętności i pozwala na wsparcie całego rynku izolacji przemysłowych.

Jesteśmy członkiem:

Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych

Przedsiębiorstwa przemysłowe we wszystkich sektorach i regionach geograficznych stoją przed wyzwaniem zmniejszenia kosztów działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. EiiF został powołany w celu wspierania zastosowania izolacji przemysłowych, jako szeroko rozumianych i akceptowanych środków do spełnienia tych powiązanych wzajemnie oczekiwań.
Aby to osiągnąć, EiiF wdroży strategię komunikacyjną skierowaną do branży przemysłowej, rządu
i szeroko rozumianej społeczności.
W ramach tej strategii, EiiF będzie podkreślać korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania izolacji przemysłowych oraz fakt, że wszędzie tam, gdzie izolacja jest używana następuje szybki zwrot z inwestycji. KAEFER jest partnerem-założycielem EiiF.
Dowiedz się, dlaczego energooszczędność zaczyna się od izolacji!
Więcej

Europejska Federacja Stowarzyszeń Dostawców Izolacji

FESI zostało założone w 1970 roku
i jest niezależną Europejską Federacją reprezentującą sektor wykonawców izolacji. FESI promuje rozwiązania izolacyjne jako jeden
z najlepszych, najbardziej opłacalnych i trwałych sposobów oszczędzania energii. FESI reprezentuje stowarzyszenia izolacji z 16 krajów, których członkowie wykonują prace z zakresu izolacji przemysłowej, budownictwia, izolacji statków, akustycznej, ochrony przeciwpożarowej i innych. FESI reprezentuje ponad 3 300 firm dostawców izolacji, które zatrudniają łącznie około 47 500 pracowników.
Więcej

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Organizacja stawia sobie za ważny cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych. Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju
i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
i promocji odnawialnych źródeł energii. IGEIOS reprezentuje interesy członków na rynkach zagranicznych.
Więcej
 

Stowarzyszenia przemysłowe