Page path:


Zapraszamy do udziału w naszej ankiecie zrównoważonego rozwoju!

 
2 lut 2021

Dziś chcielibyśmy poprosić Państwa o pomoc: co dwa lata przeprowadzamy ankietę wśród interesariuszy, w której pytamy o Państwa życzenia i oczekiwania dotyczące zrównoważonego rozwoju w KAEFER. Od jej wyników zależy, jakie tematy zawrzemy w naszym kolejnym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Ankieta składa się z 8 krótkich pytań, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 5 minut. Bardzo dziękujemy, Państwa wkład jest bardzo cenny! https://www.surveymonkey.de/r/Z38Q7HY

 
 
Udostępnij news