Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Platformy wiertnicze i instalacje załadunkowe

Projektujemy i instalujemy izolacje przemysłowe na platformach wiertniczych oraz instalacjach załadunkowych oleju i gazu, również na pełnym morzu.
To właśnie w tych miejscach zabezpieczenie przed pożarem, temperaturą
i hałasem jest szczególnie istotne.

W ścisłej współpracy z klientem, już od początkowej fazy projektu używamy naszej wiedzy technicznej, aby przedstawić nowe pomysły i wcielić w życie innowacyjne rozwiązania.