Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Aktywna globalnie, odpowiedzialna, zrównoważona

Jako międzynarodowa spółka o długiej historii, KAEFER ponosi odpowiedzialność w stosunku do społeczeństwa. Z tego względu ekologicznie i społecznie świadome zachowania na całym świecie są dla nas bardzo istotne. Zazwyczaj nasze projekty CRS są przygotowywane we współpracy z partnerem zewnętrznym, który wspiera nas swoim know-how. Celem osiągnięcia zrównoważonych celów nasze projekty muszą być koordynowane w połączeniu
z naszymi podstawowymi kompetencjami a nasi miejscowi pracownicy muszą być sumienni i zaangażowani. Umożliwia to KAEFER przyjęcie odpowiedzialności przedsiębiorcy na całym świecie i dobrowolne przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, co znacznie wykracza poza wymogi ustawowe.

Więcej informacji o naszym sposobie myślenia i projektach znajdą Państwo pod linkami po prawej stronie.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015

Angielska Wersja Językowa
PDF
Pobierz PDF

Raport zrównoważonego Rozwoju

Angielska Wersja Językowa
PDF
Pobierz PDF

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014

Angielska wersja językowa
Flipbook
Więcej