Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest ważnym tematem związanym z ochroną naszych pracowników i naszej działalności, idzie w parze z wymogami prawnymi. Pomaga nam skupić się na zagrożeniach, które mają istotne znaczenie w naszej pracy i mogą powodować znaczne szkody. W wielu przypadkach proste działania mogą w łatwy sposób wyeliminować ryzyko, na przykład szybkie oczyszczenie wycieków, chroni ludzi przed poślizgnięciem się. Dzięki wdrożeniu środków zaradczych, możemy zapewnić naszym pracownikom bezpieczeństwo.
Ocena ryzyka polega na dokładnym zbadaniu tego, co w naszej pracy może szkodzić pracownikom, tak abyśmy mogli rozważyć, czy podjęliśmy wystarczające środki ostrożności lub powinniśmy zrobić więcej, aby zapobiec szkodom.

Ważne jest również, aby znać definicje zagrożenia, aby móc prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka:

  • Zagrożeniem jest wszystko, co może zaszkodzić, np. chemikalia, elektryczność, praca na wysokości, nawet otwarte szuflady itp.
  • Ryzyko daje możliwość przewidzenia, że ktoś może zostać poszkodowany w wyniku tych lub innych zagrożeń, wraz ze wskazaniem, jak poważne szkody mogą wywołać powstałe zagrożenia.

Gdy ocena ryzyka zostanie zakończona ważne jest aby pamiętać, że komunikowanie o zagrożeniach i podjęcie środków zaradczych ma zasadnicze znaczenie, aby zapewnić wszystkim stronom wiedzę i środki niezbędne do podjęcia bezpiecznej pracy.

Max i jego przyjaciele będą z nami, aby pomóc podkreślić nam wagę działań związanych z oceną ryzyka.