Page path:


Normy i certyfikaty

Potwierdzenie kompetencji i doświadczenia.

KAEFER S.A. jest certyfikowany zgodnie z globalnymi i lokalnymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemami zarządzania środowiskiem i jakością. Są one uznawane i akredytowane przez ważne międzynarodowe jednostki certyfikujące.

KAEFER S.A. i jego spółki zależne posiadają certyfikaty w dziedzinie projektowania i wykonawstwa robót izolacyjnych, obmurzowych, antykorozyjnych, rusztowaniowych, przeciwpożarowych, ogólnobudowlanych i fasadowych w budownictwie przemysłowym i ogólnym oraz w dziedzinie spawania.

 

Certificate Details  Validity
ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością 23/07/2025
ISO 45001:2018 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 23/07/2025
SCC 2017/6.0 Petrochemical Certyfikat Bezpieczeństwa Wykonawcy 09/09/2022
ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego 23/07/2025
Certyfikat Spawalniczy Certyfikat na zgodność z Normą Spawalniczą 16/03/2023
MASE/UIC Certyfikat na zgodność ze standardem MASE 08/04/2024
     
ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018
KAEFER S.A. Certyfikat ISO 14001:2015; 9001:2015; 45001:2018
SCC 2017/6.0 Petrochemical
KAEFER S.A. Certyfikat SCC
Certyfikat Spawalniczy
KAEFER S.A. Certyfikat Spawania
MASE/UIC
KAEFER S.A. Certyfikat MASE