Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Monter Izolacji Chemoodpornych i Antykorozyjnych

Opis stanowiska:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu oraz rodzaju robót izolacyjnych, potrzebnych materiałów, narzędzi i maszyn;
 • ocenianie jakości materiałów izolacyjnych;
 • organizowanie miejsca pracy i transportu materiałów na budowie;
 • przygotowanie powierzchni konstrukcji budowlanych i urządzeń przemysłowych do wykonania izolacji chemoodpornych lub antykorozyjnych;
 • czyszczenie powierzchni stalowych przez piaskowanie pod ciśnieniem;
 • przygotowanie zapraw chemoodpornych;
 • przygotowanie mas bitumicznych na gorąco;
 • wykonywanie płaszczy ochronnych blaszanych i z tworzyw sztucznych;
 • Izolowanie powierzchni rurociągów, zbiorników i wież papą, tkaniną jutową i lepikiem;
 • wykonywanie wykładzin chemoodpornych ścian, łuków i sklepień;
 • wykonywanie wykładzin z betonu chemoodpornego w wieżach, chłodniach kominowych i zbiornikach;
 • przygotowanie powierzchni stalowych pod malowanie antykorozyjne (czyszczenie, szpachlowanie i szlifowanie);
 • miniowanie elementów konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń;
 • malowanie sposobem ręcznym lub natryskowym elementów konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • wykonywanie izolacji antykorozyjnych na gorących rurociągach;
 • wykonywanie napraw izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych,
 • wykonywanie izolacji termicznych rurociągów i zbiorników, izolacje przeciwwilgociowe basenów i zbiorników
 • organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż, ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.

Wymagania:

 • ukończona szkoła zawodowa lub inne świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zawodu
 • doświadczenie : 2 lata stażu pracy w branży
 • umiejętność samodzielnego wykonywania prac

Oferujemy:

 • Pracę w firmie należącej do międzynarodowego koncernu o wieloletniej tradycji i wartościach etycznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

Rekrutacja

Aplikuj

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.
CV prosimy wysłać na adres: rekrutacja@kaefer.com z nazwą stanowiska.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.