Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Kierownik/Inżynier Budowy

Lokalizacja:

Francja

Obowiązki:

 • Nadzór nad prawidłową realizacją kontraktu z imienia podwykonawcy pod kątem znajomości z projektem, wytycznymi inwestora oraz sztuką budowlaną
 • Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem prac zleconych przy współpracy z Kierownikiem Projektu
 • Raportowanie o postępach / zaawansowaniu prac do Kierownika Budowy oraz Kierownika Projektu
 • Weryfikacja, sprawdzanie jakości i ilości zrealizowanych prac
 • Organizacja budowy i uczestników w ramach budowy
 • Organizacja pracy i logistyki na budowie
 • Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót
 • Opracowywanie zapotrzebowania na środki produkcji niezbędne do prowadzenia robót
 • Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP oraz regulacji wewnątrzzakładowych przez grupę polskich pracowników
 • Koordynacja działań pomiędzy francuskimi inżynierami oraz polskimi grupami pracowników

Wymagania:

 • •Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo, mechanika, energetyka, inżynieria środowiska i/lub pokrewne)
 • Bardzo dobra lub dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie jest bezwzględnie wymagana
 • Mile widziane doświadczenie na projektach petrochemicznych we Francji
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będą dodatkowym atutem
 • Znajomość pakietu MS Office, AUTOCAD
 • Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność
 • Komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Dyspozycyjność do oddelegowania na projekty realizowane we Francji

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Stabilne, długoterminowe zatrudnienie w uznanej firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju w międzynarodowym środowisku pracy przy projektach przemysłowych
 • Transport i zakwaterowanie na projektach we Francji

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

 

Rekrutacja

Zastosować

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.
CV prosimy wysłać na adres: rekrutacja@kaefer.com z nazwą stanowiska.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.