Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Kampania Jakości 2013-14

Podczas prowadzenia kampanii w latach 2013-2014 chcemy podnosić w naszej organizacji świadomość w zakresie najważniejszych aspektów jakości. Plan ma na celu zwrócenie naszym pracownikom szczególnej uwagi na cztery kluczowe tematy:

  • Planowanie jakości
  • Zarządzanie jakością
  • Komunikowanie jakości
  • Technical Quality