Page path:


Izolacje przemysłowe, ciepłochronne i zimnochronne

Temperatura pod kontrolą

Izolacja termiczna ma głęboki sens. Nie chodzi tylko o utrzymanie ciepła i chłodu oraz redukcję kosztów. W czasach zwiększonego nacisku na ochronę środowiska, redukcję śladu węglowego i zużycia energii, izolacja termiczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

KAEFER S.A. oferuje kompleksową usługę z zakresu diagnostyki izolacji na instalacjach przemysłowych. Nasi specjaliści dokonują przeglądu instalacji i określają kondycję jej izolacji oraz związane z nią potrzeby klienta. 

W realizacji w/w usługi stosujemy takie metody, jak: termowizja i audyt TIPCHECK, określający poziom strat ciepła na instalacji, szacujący możliwe do osiągnięcia oszczędności i okres zwrotu poniesionych na inwestycję środków. Posiadamy własny dział projektujący izolacje przemysłowe. Nasi specjaliści są ekspertami w zakresie wymogów i potencjalnych problemów związanych z izolacjami instalacji w wielu branżach, m.in. rafineryjnej, energetycznej, chemicznej, LNG, spożywczej etc. 

Dział Projektowy KAEFER S.A. jest gotów w każdej chwili wesprzeć naszych Klientów w intensywnych działaniach na rzecz znacz­nej re­duk­cji strat energii, zmniejszenia kosztów oraz ochro­ny śro­do­wi­ska.

 Termowizja

Adam Lisowski

Kierownik Działu Projektowego

+48 22 54378 90

Mobile: +486606830 02

Fax:  

LinkedIn Profile

Nasze zakresy prac

Obliczenia termodynamiczne i pomiary wykonujemy w oparciu o własne programy oraz dedykowaną metodę elementów skończonych. Nasze usługi obejmują:

 • Obliczenia obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Wymiarowanie systemów izolacyjnych z uwzględnieniem czynników ekologicznych i ekonomicznych.
 • Opracowanie koncepcji izolacji wysokotemperaturowych i kriogenicznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie testów funkcjonalnych złożonych systemów izolacyjnych, we własnych laboratoriach.
 • Projektowanie systemów izolacyjnych w programach 3D CAD.
 • Kwalifikacja materiałów i systemów.
 
Engineer infront of PC working on CAD drawing
Inżynier KAEFER pracujący w 3D CAD

Izolacja termiczna: obszary zastosowań

 • Elektrownie
 • Rafinerie
 • Przemysł chemiczny
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Przemysł drzewny i papierniczy
 • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
 • Zbiorniki magazynowe gazu ziemnego
 • Elektrownie wykorzystujące biomasę
 • Technologia środowiskowa
Photo of Slofnaft plant, Slovakia
Zakłady Slofnaft na Słowacji

Izolacja zimnochronna: obszary zastosowań

 • Instalacje LNG i do produkcji etylenu
 • Składowanie kriogeniczne
 • Zakłady wytwarzające CO2
 • Zakłady skraplania gazu
 • Rurociągi
 • Statki
 • Zbiorniki
Photo of LNG facility Algecira, Spain
Instalacja LNG Algecira, Hiszpania