Page path:


Historia KAEFER w Polsce

 
 
 

1947

Powstanie TERMOIZOLACJI

Zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu powołano do życia PRT Termoizolacja.

Logo Termoizolacja

1968

Powstanie IZOKORU Płock

Na mocy Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1 stycznia 1968 r. działalność rozpoczęło powstałe na bazie TERMOIZOLACJI Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Izokor-Instal” z siedzibą w Płocku.

Logo Izokor

2002

TERMOIZOLACJA S.A. w Grupie KAEFER

W 2002 r. firma TERMOIZOLACJA S.A. weszła w struktury światowego koncernu KAEFER.

Logo Termoizolacja w KAEFER

2005

IZOKOR Płock S.A. w Grupie KAEFER

W 2005 r. spółka IZOKOR Płock S.A. weszła w skład Grupy KAEFER.

Logo Izokor w KAEFER

2008

TERMOKOR - BEŁCHATÓW Sp. z o.o. w Grupie KAEFER

W 2008 r. TERMOKOR - BEŁCHATÓW Sp. z o.o. wszedł w struktury światowego koncernu KAEFER.

Logo TERMOKOR w KAEFER

2009

KAEFER S.A. - połączenie TERMOIZOLACJI S.A. i IZOKORU Płock S.A. 

Firma KAEFER S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w wyniku połączenia siostrzanych spółek TERMOIZOLACJA S.A. i IZOKOR Płock S.A., które od dziesięcioleci są obecne na polskim i europejskim rynku izolacji przemysłowych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

Logo KAEFER

2009

WIEZAT Sp. z o.o. w Grupie KAEFER

W 2009 r. WIEZAT Sp. z o.o. wszedł w struktury koncernu KAEFER.

Logo Wiezat w KAEFER