Page path:


Historia KAEFER w Polsce

kolor2

1947 - 1960

1947

Zarządzeniem Ministerstwa Przemysłu i Handlu powołano Oddział Montażowo­-Izolacyjny przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Zabrzu. Wszedł on w skład innego zakładu - Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych. Oddział mieścił się w Zabrzu i liczył zaledwie kliku pracowników umysłowych i fizycznych. Stał się jednak podwaliną do utworzenia ogromnej firmy działającej po dziś dzień. 

Profil działalności firmy: 

  • izolacje ciepło- i zimnochronne
Oddział Montażowo-Izolacyjny przy Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych w Zabrzu
Oddział Montażowo-Izolacyjny przy Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych w Zabrzu
Stare logo
Stare logo Termoizolacji

1952

31 grudnia 1952 r. zarządzenie Ministerstwa Energetyki przekształca Oddział Montażowo-Izolacyjny w Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych TERMOIZOLACJA z siedzibą w Zabrzu.

Przerób PRT TERMOIZOLACJA w 1953 r. był już 217 razy większy niż w okresie początkowym, a zatrudnienie wzrosło
43-krotnie

1954

Ukończenie budowy biurowca i magazynu z własną bocznicą kolejową.
Budowa własnej fabryki wełny żużlowej na terenie elektrowni w Bytomiu-Szombierkach. Produkcja ruszyła 1 kwietnia.

Działalność firmy:

• przejęcie działu robót obmurzy kotłów od Energomontażu
• roboty izolacyjne na statkach przeznaczonych na eksport
• produkcja wełny żużlowej na własne potrzeby i na eksport

1957

Rekordowy bilans I dekady.

Wykonanie robót w porównaniu z pierwszym rokiem działalności jest o 682 razy większe.

Przedsiębiorstwo liczy niemal 1200 pracowników.

10-lecie firmy
10-lecie firmy
kolor2

1960 - 1980

Dziesięciolecie 1960 - 1970 to rozwój działalności eksportowej, okres ekspansji firmy na rynki zagraniczne – wykonywanie robót, produkcja TERMOIZOLACJA była obecna na dużych placach budowy poza granicami naszego kraju, m.in.: w Niemczech (m.in. w elektrowniach: Niederaussem, Neurath, Arzberg, Scholven, Schwandorf, Neuhof, Mannheim, Bexbach, Ibbenburen, Voerde, Volklingen, Rossleben, Nunchritz, Klosterfelde, w Zakładach Samochodowych Opel, Rafinerii Fina), w Austrii (Funder w St. Veit), w Finlandii (Jyräskylä, Lappeenranta, Lahti), na Węgrzech (Gyongyos), w Rosji (Orenburg), w dawnej Jugosławii (Kosovo V, Tuzla III), w Wietnamie, Egipcie, Iranie, Iraku, Libii, Grecji (Kozani), Turcji (Tunbilek), Maroku, Indonezji, Mongolii, Ghanie oraz w Indiach (Koradi).

1961

Powstaje większy biurowiec przy ul. Padlewskiego 6, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się siedziba firmy w Zabrzu.

Profil działalności firmy:
• roboty antykorozyjne
• izolacje ogniochronne

Siedziba KAEFER S.A. w Zabrzu
Siedziba KAEFER S.A. w Zabrzu
kolor2

1962

Budowa Elektrowni Turów Blok nr 2
Budowa Elektrowni Turów Blok nr 2 oddany do rozruchu

       

Budowa Elektrowni Turów Chłodnie kominowe, 101 m wysokości,  80 m średnicy dolnej
Budowa Elektrowni Turów Chłodnie kominowe, 101 m wysokości,
80 m średnicy dolnej

      

Budowa Elektrowni Turów - Montaż TG-1
Budowa Elektrowni Turów - Montaż TG-1

 1964

Firma otwiera własną pracownię projektową opracowującą dokumentację na roboty izolacyjne i obmurza kotłów.

Profil działalności firmy:
• projektowanie w zakresie izolacji termicznych
na obiektach energetycznych i przemysłowych
• kompleksowe wykonawstwo wraz z montażem rusztowań
• opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztoryso­wych na roboty izolacyjne i obmurza kotłów

Pracownia projektowa
Pracownia projektowa
Proporczyk
Proporczyk Termoizolacji
kolor2

1968

Na bazie TERMOIZOLACJI powstaje Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „Izokor” z siedzibą w Płocku

kolor2

W tym samym roku na bazie Termoizolacji powstaje również Przedsiębiorstwo Izolacyjne i Antykorozyjne „Malmor” z siedzibą w Gdańsku oraz szkoła przyzakładowa w Tarnowie, kształcąca nowych pracowników TERMOIZOLACJI.

Proporczyk 2
Proporczyk Termoizolacji
Lokalizacje pod koniec lat 70-tych
Lokalizacje pod koniec lat 70-tych
kolor2

1980 - 2000

 

 1987

W uznaniu wybitnych zasług załogi w rozwoju gospodarczym kraju, za osiągnięcia w dziedzinie postępu technicznego i terminową realizacje planów produkcyjnych, Rada Państwa nadała PRT Termoizolacja w Zabrzu Order Sztandaru Pracy II klasy.

10-lecie firmy
Dyr. Zimmer przemawia, w związku
z odznaczeniem Sztandaru TERMOIZOLACJI
Order
Nadanie Termoizolacji Orderu Sztandaru Pracy

1991

Nowa rzeczywistość po 1989 roku to zmiany nie tylko polityczne i społeczne, ale i gospodarcze - funkcjonowanie w ramach gospodarki wolnorynkowej wymagało zupełnie innego podejścia do zarządzania, pracy, sprzedaży, pozyskiwania nowych kontrahentów i zleceń. Jako zakład państwowy przekształcający się z spółkę akcyjną Termoizolacja musiała sprostać nowym wyzwaniom.

Zarząd chcąc utrzymać firmę w dobrej kondycji wykazał się dużą elastycznością, doskonale wpisując działania spółki w specyfikę nowego rynku. Termoizolacja nadal funkcjonowała bardzo dobrze, by w końcu zaistnieć w globalnym biznesie jako członek silnej grupy światowego koncernu KAEFER. 

kolaż
Izolacje przemysłowe

 1993

PRT Termoizolacja Zabrze SA przeobraża się w spółkę akcyjną Termoizolacja - Holding SA.

W skład holdingu wchodzą: Termoizolacja - Holding SA i spółki córki: Termoizolacja Śląsk Sp. z o.o., Termoizolacja Zachód Sp. z o.o., Termoizolacja Oświęcim Sp. z o.o., Zakłady Techniczne "Termosprzęt" Sp. z o.o.

Elektrownia Opole
Elektrownia Opole
Elcho Chorzów
Elcho Chorzów
kolor2

2000 - 2022

 

2002

logo

TERMOIZOLACJA wchodzi w struktury światowego koncernu technologicznego KAEFER -
- światowego lidera w dziedzinie izolacji przemysłowych i technologii towarzyszących, reprezentowanego wówczas poprzez spółki, oddziały i projekty Joint-Venture w ponad 30 krajach - od Kanady poprzez Europę Zachodnią po Australię. Koncern oferuje specjalistyczne produkty i usługi także w zakresie budowy statków, platform morskich, ochrony przeciwpożarowej oraz antykorozyjnej.

kolor2

2005

W 2005 r. spółka IZOKOR Płock S.A. weszła w skład Grupy KAEFER.

 

 2007

W 2007 roku Termoizolacja obchodziła swoje 60-lecie.

Z tej okazji powstała kronika podsumowująca sześćdziesięciolecie istnienia spółki. 

60-lecie firmy
Kronika Termoizolacji

2008

W 2008 r. TERMOKOR - BEŁCHATÓW Sp. z o.o. wszedł w struktury koncernu KAEFER.

 

kolor2

2009

Połączenie siostrzanych spółek IZOKOR Płock​ i TERMOIZOLACJA.

kolor2

 2009

Wejście WIEZATU​ w skład Grupy KAEFER.

 2015

KAEFER S.A. wdraża w Spółce narzędzia Lean, stale zwiększając efektywność pracy i doskonaląc procesy.

Logo Lean

2018

50 lat edukacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej w KAEFER S.A.

W 1968 roku otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową przy PRT Termoizolacja, szkolącą młodzież w zawodzie „monter izolacji budowlanej". W dniu 01.09.1968 roku rozpoczęło w niej naukę 41 uczniów.
Szkoła przetrwała przemiany ustrojowe państwa, liczne reformy edukacyjne oraz restrukturyzacje i zmiany własnościowe wewnątrz firmy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy potrafili przewidywać potrzeby rynku i w zależności od nich właściwie modyfikować program i formy szkolenia. W ciągu minionych 50-ciu lat szkołę w Tarnowie ukończyło 1409 absolwentów, w tym 46 pań. 

Placówka kształci w zawodach „monter izolacji przemysłowej",  „blacharz izolacji przemysłowej" oraz „murarz pieców przemysłowych".
W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 125 uczniów.
Ewenementem na skalę krajową jest fakt zatrudniania przez KAEFER SA
wszystkich chętnych absolwentów.

Uczniowie szkoły
Uczniowie i kadra Zasadniczej Szkoły Zawodowej KAEFER S.A.

2019

WIEZAT ​wszedł w struktury KAEFER S.A. jako Oddział WIEZAT.

Grupa KAEFER Polska
Grupa KAEFER Polska

2022

KAEFER S.A. należy obecnie do międzynarodowego koncernu KAEFER, który skupia największe firmy z branży izolacyjnej w ponad 30 krajach świata i zatrudnia pracowników ponad 50 narodowości.

KAEFER S.A. powstała w wyniku połączenia dwóch siostrzanych spółek IZOKOR Płock S.A. i TERMOIZOLACJA S.A., które od dziesięcioleci są obecne na polskim i europejskim rynku izolacji przemysłowych i zabezpieczeń antykorozyjnych.

Do Grupy KAEFER w Polsce należy również TERMOKOR KAEFER Sp. z o.o. 

kolor2

1947 - 2022

Jako bezpośredni następca prawny Termoizolacji S.A. oraz Izokoru Płock S.A., KAEFER obchodzi w tym roku Jubileusz 75-lecia obecności na polskim rynku.

Pro­fil dzi­ałal­ności firmy:

  • Izo­la­cje prze­my­sło­we, cie­pło­chron­ne i zim­no­chron­ne, kriogeniczne, akustyczne, izolacje obiektów jądrowych.
  • Rusztowania
  • Za­bez­pie­cze­nie po­wierzch­ni
  • Pasywna ochrona przeciwpożarowa
  • Fasady przemysłowe
  • Prace mechaniczne
  • Audyty energetyczne

  

  

logo jubileuszowe
kolor2