Page path:


Górnictwo

 

Naszym klientom oferujemy szereg usług, produktów i rozwiązań dla Przemysłu Wydobywczego.

 

Nasze usługi dla Przemysłu Wydobywczego

Icon Insulation
Izolacje przemysłowe
Access
Rusztowania
SP
Zabezpieczenie powierzchni
PFP
Pasywna ochrona przeciwpożarowa
Icon Electromechanical
Prace mechaniczne
 

Co oferujemy Przemysłowi Wydobywczemu

 • Planowanie i rozwój
 • Produkcja
 • Dostawa materiałów
 • Montaż i instalacja
 • Serwis i konserwacja
 • Zarządzanie projektem i jakością
 • Inspekcja i badania
 • Audyt termiczny
 • Inżynieria

Gdzie pracujemy dla Przemysłu Wydobywczego

 • Kopalnie rudy żelaza
 • Kopalnie miedzi
 • Kopalnie tlenku glinu
 • Kopalnie żelaza i metali nieżelaznych
Karara iron ore mine in Australia
Kopalnia rudy żelaza Karara w Australii