Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Imię*
Nazwisko*
Firma
Adres
Kraj*
E-mail*

Obszary biznesowe
Industry Offshore Marine
Construction Grupy KAEFER
Wiadomość


 Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą i ustawą o ochronie danych osobowych. KAEFER nie udostępnia danych podmiotom spoza Grupy KAEFER.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Formularz kontaktowyKAEFER SA
ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
T: + 48 22 54378 00
F: + 48 22 5437810
info@kaefer.pl
www.kaefer.pl

Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000055823,
NIP 648-000-13-03
Kapitał zakładowy (wpłacony):
22 045 000 PLN

Izolacje przemysłowe, izolacje techniczne, prace izolacyjne. Wysokiej jakości izolacje termiczne - izolacje zimnochronne i izolacje ciepłochronne.
Antykorozja - roboty antykorozyjne, zabezpieczenia antykorozyjne. Izolacje cieplne rurociągów, izolacje instalacji HVAC. Usuwanie azbestu, rusztowania - wykonawstwo rusztowań.