Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Bezpieczeństwo i jakość pod każdym względem

Sukces KAEFER zawdzięcza wysokiej jakości oferowanych usług. We wszystkich naszych działaniach zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych ma pierwszorzędne znaczenie.

Wszystkie założenia polityki jakości są zgodne z podstawowymi zasadami polityki firmy KAEFER. Bezpieczeństwo zapewniamy poprzez środki zapobiegawcze, takie jak analiza zagrożeń i ciągłe szkolenie naszych pracowników. Zrównoważony rozwój jest priorytetem w naszej pracy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa, dbałość o środowisko naturalne i jakość jest obowiązkiem wszystkich pracowników Grupy KAEFER.