Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

2011

2011: KAEFER Aerospace GmbH z dniem 1 stycznia został sprzedany Grupie Hutchinson.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas budowy Neumayer III, KAEFER Construction otrzymał kontrakt obejmujący planowanie, projektowanie i budowę nowej indyjskiej stacji badawczej na Antarktydzie „Bharati” wraz z HVACR (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja i chłodzenie) oraz jej instalacją na budowie.
 
Aby umocnić pozycję KAEFER w dziedzinie offshore powołano do życia KAEFER International Marine and Offshore Ltd. z siedzibą w Teesside w Wielkiej Brytanii oraz oddziałem w Aberdeen (Szkocja).

Reorganizacja GEC i powołanie trzeciego Dyrektora do Rady Dyrektorów KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co.KG: Steen E. Hansen dołączył do Group Executive Committee jako Dyrektor Finansowy. Jörn M. Fetköter, Członek Rady Dyrektorów, opuścił KAEFER z dniem 31 grudnia 2011 roku. Karsten Gudmundset został nominowany na członka Group Executive Committee.

KAEFER WANNER Shipbuilding został nagrodzony kontraktami obejmującymi prace izolacyjne na rurach i kanałach systemu HVAC oraz montaż kabin pasażerskich i korytarzy. Dodatkowo otrzymał zlecenie na izolacje strukturalne stref pasażerskich na dwóch statkach wycieczkowych Fanstasia.

W Bremie KAEFER rozpoczął finansowanie nowej profesury w Jacobs University koncentrującej się na odnawialnych źródłach energii. Pierwszym profesorem, który objął katedrę KAEFER Odnawialnych Źródeł Energii i Polityki Środowiskowej jest Karen Smith Stegen, ekspert w dziedzinie geopolityki
i odnawialnych źródeł energii.

KAEFER Aislamientos S.A. stał się większościowym udziałowcem hiszpańskiej firmy specjalizującej się w usługach rusztowaniowych - KAEFER PROYESUR. KAEFER Aislamientos S.A. ma zamiar rozwijać swoje usługi w zakresie rusztowań i rozszerzyć działalność na teren południowej Hiszpanii.

KAEFER Isoliertechnik Austria wygrał kontrakt w konsorcjum z dwoma innymi firmami na prace wykończeniowe wnętrz obejmujące ściany i sufity w Vienna Main Station.

Opublikowano Kodeks Postępowania w Biznesie KAEFER, który jest zbiorem wytycznych dla pracowników KAEFER jak prawidłowo prowadzić interesy na całym świecie.

KAEFER Kuwejt otrzymał pierwsze znaczące zamówienie na terenie nowej stacji wzmacniania oleju i gazu w północnym Kuwejcie. Rozległe prace izolacyjne na urządzeniach i rurociągach realizowano pod marką KAEFER.

Dzięki nabyciu większościowego pakietu akcji w firmie Kostec, KAEFER wkroczył na peruwiański rynek usług. Nazwa firmy została zmieniona na KAEFER KOSTEC. Spółka oferuje głównie usługi z zakresu wykonawstwa izolacji przemysłowych, ale zapewnia również rusztowania przemysłowe, izolacje akustyczne
i wykończenie wnętrz.

2012: KAEFER ogłosił rok 2012 Rokiem Zdrowia i Bezpieczeństwa. Kampania koncentrowała się na tematach związanych z oceną ryzyka, szkoleniem, zdrowiem, pracą na wysokości i transportem ręcznym. Pierwsze wyniki pokazują 26% redukcję wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy i 20% redukcję wszystkich wypadków przy pracy w KAEFER.

KAEFER przeprowadził pierwszą ankietę wśród pracowników na całym świecie ze wskaźnikiem odpowiedzi wynoszącym 70%. Aby poprawić wskazane przez zatrudnionych obszary stworzono odpowiedni plan działania, który obecnie jest wdrażany.

KAEFER połączył działy Przemysł Stoczniowy i Offshore w jeden nowy dział o nazwie Budowa Statków & Offshore.

Brytyjska firma C&D w 100% stała się własnością KAEFER i zmieniła nazwę na KAEFER C&D.

KAEFER kieruje swoje wsparcie dla Desertec, jednego z najbardziej ambitnych projektów mających na celu zapewnienie w przyszłości dostaw energii w Europie z niekonwencjonalnych źródeł.

KAEFER opublikował pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Uwzględnia on dane za rok 2011 zebrane z 12 krajów i przedstawia wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny, ekologiczny i kulturowy. Raport został zaprojektowany tak, aby abstrakcyjny termin jak „zrównoważony rozwój” wypełnić życiem pokazując jak temat ten wpływa na KAEFER jako firmę na poziomie lokalnym i globalnym.

KAEFER WANNER z Francji wziął udział w jednym z największych w historii projektów, związanym z trwającym sześć miesięcy przestojem zakładu firmy TOTAL Petrochemical, na którym 250 osób z KAEFER pracowało przez 400 000 roboczogodzin. Podczas przestoju instalacji krakingu parowego w Le Havre, KAEFER WANNER zrealizował ogromny zakres prac montażowych izolacji ciepło- i zimnochronnej oraz zapewnił odpowiednią ilość rusztowań.

KAEFER Servicios Industriales z Hiszpanii zakończył trwający dwa lata projekt będący częścią rozbudowy rafinerii Repsol w Kartaginie. Zarządzając grupą 360 osób, pracujących na dwie zmiany, w ciągu 846 000 godzin, KAEFER wykonał izolacje i ochronę przeciwpożarową, zapewnił rusztowania i zrealizował prace malarskie na terenie największej rafinerii w Europie.

Nowa seria statków Viking Longships, każdy o długości 135 m i nowatorskim wyglądzie, była i będzie wyposażana przez zespół KAEFER Schiffsausbau z Niemiec. Zakres prac w 2012 i 2013 roku obejmuje wykończenie holu, schodów, foyer, restauracji oraz publicznych toalet.

KAEFER ENERGY z Norwegii podpisał 3-letnią umowę serwisową na modernizację platformy wydobycia gazu ziemnego Troll A w Norwegii. Zakres prac obejmuje usługi inżynieryjne i planowanie, dostawy sprzętu, izolację rur, wyposażenie wnętrz i HVAC.

Stacja Badawcza Bharati na Antarktydzie została ukończona przez KAEFER Construction z Niemiec zgodnie z harmonogramem, po 5 miesiącach pracy podczas antarktycznego lata. 12-miesięczny projekt dla Indyjskiego Narodowego Centrum Badania nad Antarktyką i Oceanami był już drugą stacją polarną w historii firmy. KAEFER był odpowiedzialny za statykę, planowanie, budowę, elewacje oraz zaplecze budowy stacji włączając w to wyposażenie kontenerów służących do pracy i odpoczynku, logistykę, transport i montaż prefabrykowanych modułów.