Polski   |   English

Facebook  LinkedIn

Commercial Manager

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie właściwej komunikacji i współpracy między uczestnikami procesu budowlanego, jak również między przedstawicielami Klienta i Wykonawcy
 • Identyfikacja i analiza ryzyka, jakości i harmonogramu zagrożeń, finansowych, zdrowotnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz do złożenia odpowiednich wniosków do PM
 • Monitorowanie i dokumentowanie wszelkich odchyleń w realizacji projektu, zarządzanie roszczeniami
 • Systematyczne monitorowanie postępu projektów, w tym stopnia zaawansowania budżetu, zwłaszcza w odniesieniu do postępu robót,
 • Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego lub Inwestora, związane z realizacją projektu,
 • Wsparcie SM / PM w projekcie w zakresie rozliczeniowym oraz dostarczenie pisemnych notatek z jego realizacji (raportowanie, podsumowanie doświadczeń i dokumentacji),
 • Koordynacja prac i kontrolowanie sprawnego przepływu informacji między zespołami uczestniczącymi pracujących na miejscu,
 • Rejestracja zmian wykonania prac oraz dodatkowych prac, jak również przeszkód w realizacji projektu (zwłaszcza ustalenia przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy) we współpracy z Project Managerem i Site Managerem

Wymagania:

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowo znajomość języka niemieckiego będzie atutem
 • determinacja w osiąganiu celów
 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • znajomość branży budownictwa przemysłowego mile widziana
 • dyspozycyjność (praca na projektach wyjazdowych)

Oferujemy:

 • Pracę w firmie należącej do międzynarodowego koncernu o wieloletniej tradycji i wartościach etycznych
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i dalszego rozwoju zawodowego

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".

 

Rekrutacja

Zastosować

Na projekty w Polsce i za granicą poszukujemy osób o różnym poziomie doświadczenia na stanowiska widoczne obok.
CV prosimy wysłać na adres: rekrutacja@kaefer.com z nazwą stanowiska.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Administratorem danych jest KAEFER SA z siedzibą w Warszawa 02-677, Cybernetyki 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.